גביה

אנו כאן לשרותך תמיד

גביה

תוכנה למרדף אחר חייבים

 • תוכנה למרדף אחר חייבים
 • משלוח מיילים ותזכורות לחייבים
 • חיוג ישיר ללקוחות.
 • גיול חובות מתוחכם וגרפים.
 • ניהול ע"פ אחראי/תחומי גביה.
 • קשר ישיר לכל תוכנת הנה"ח או אקסל.

גביה - התוכנה שמביאה כסף

עיקרי מערכת הגביה

 • שליפת חובות שלא שולמו (תנועות בלתי מתואמות).
 • מצב מעודכן ע”פ הקבלות והחשבוניות/חובות העדכניים.
 • שליחת מייל ללקוח על יתרת חוב.
 • התראות על פיגורים (הודעה מיוחדת).
 • חיוג ישיר ללקוח ורישום הסיבות לחוב/אי התשלום .
 • תזכורות.
 • חלוקה לתחומים/אחראי גביה.
 • דוחות מנהלים.
ניתן לבצע
 • מיון ותיחום ע"פ כל אחד מהשדות, הגדרת השדות שיופיעו.
 • חיוג לתחום לקוחות.
 • עבודה סדרתית על תחום לקוחות.
חלק ממסכי ויכולות התוכנה