גביה

גביה

אנו כאן לשרותך תמיד

גביה

תוכנה למרדף אחר חייבים

  • תוכנה למרדף אחר חייבים
  • משלוח מיילים ותזכורות לחייבים
  • חיוג ישיר ללקוחות.
  • גיול חובות מתוחכם וגרפים.
  • ניהול ע"פ אחראי/תחומי גביה.
  • קשר ישיר לכל תוכנת הנה"ח או אקסל.

גביה - התוכנה שמביאה כסף

עיקרי מערכת הגביה

  • שליפת חובות שלא שולמו (תנועות בלתי מתואמות).
  • מצב מעודכן ע”פ הקבלות והחשבוניות/חובות העדכניים.
  • שליחת מייל ללקוח על יתרת חוב.
  • התראות על פיגורים (הודעה מיוחדת).
  • חיוג ישיר ללקוח ורישום הסיבות לחוב/אי התשלום .
  • תזכורות.
  • חלוקה לתחומים/אחראי גביה.
  • דוחות מנהלים.
ניתן לבצע
  • מיון ותיחום ע"פ כל אחד מהשדות, הגדרת השדות שיופיעו.
  • חיוג לתחום לקוחות.
  • עבודה סדרתית על תחום לקוחות.
חלק ממסכי ויכולות התוכנה