ניהול חוגים

אנו כאן לשרותך תמיד

ניהול חוגים וצהרונים

  • רישום באתר ובסלולר
  • ניהול לקוחות וקשרי משפחה
  • ניהול רשימת חוגים לפי מרכזים ונושאים
  • רשימות משתתפים ומועמדים
  • תכנון ובקרה תקציבית
  • עדכון אוטומטי בהנה"ח