תשלומי מס"ב-בקרות

אנו כאן לשרותך תמיד

תשלומי מס"ב-בקרות

יכולות התוכנה

הזנת ושינוי נתוני חשבונות הבנק של מוטבים היא עניין רגיש וסכנות טמונות בצידן.

מודולים חדשים מבית YK systems למשתמשי מס"ב מאפשרים בבקרה מוגברת בתחום התשלומים.

המודולים מאפשרים:

  • תיעוד השינויים ומעקב אחר שינויים בנתוני הספקים ונתוני חשבונות הבנק.
  • שינוי חשבונות בנק רק באמצעות סיסמאות מורשים.
  • הפרדת פעולות - הקלדת החשבונית והגדרת בנק זמני לתשלום.
  • אישור לתשלום באמצעות סיסמת מורשה בלבד.(העברת החשבונית לבנק אמיתי )
  • פקודת יומן אוטומאטית להנה"ח

הפקודה מחייבת את המוטבים/ספקים ומזכה כרטיס מס"ב.

חדש!!! – פקודה המחייבת כרטיס מס"ב ומזכה את הבנק בסכום התשלום הכולל.