מיושם בבנקים וגופים מבוקרים
– ועונה על הדרישות המבקרים.

תוכנה לתשלומי מס"ב בקרות