ניירות צ'קים

אנו כאן לשרותך תמיד

דפי צ'קים למחשב

לכל תוכנה ולכל מדפסת

שירות ללא תחרות

אנחנו נדאג לך מכל הזויות:
  • הבנק - אנחנו ננחה אותך בתהליך קבלת אישורי ההדפסה מהבנק ונדבר עם הפקיד שלך.
  • התוכנה - אנו נתאים את מבנה הצ'ק לתוכנת הנה"ח שברשותך.
  • המדפסת - אנו נתאים את הצ'ק והטונר למדפסת הספציפית שלך.
  • בית הדפוס - אנו נלווה אותך בשלב עיצוב הצ'ק, קביעת צבעי הצ'ק, הלוגו ובחירת רקע מתאים ושיווקי.
  • הצ'ק ככלי פרסומי - על גבי ספח הצ'ק וכן בגב הצ'ק נציע לך להעביר מסר שיווקי לספקים ומקבלי התשלומים שלך. כל "תכתובת" שלך עם גורם חיצוני הינה דרך להעברת מסרים.
  • מחלקת הנה"ח - טיפול בכמות ההעתקים וכן בטקסט שיופיע על גבי הצ'ק: "מס' תיק ניכויים", "מסמך זה מהווה אישור על ניכוי" וכו'.
  • המחיר - אנו מציעים מחיר מצוין, מחירנו נמוכים תודות לטיפול יעיל בצבעים הנדרשים (חוסכים לך עלות של צבע נוסף), טיפול יעיל בכמות העתקים כדי שלא תשלם על העתקים מיותרים ועוד.
  • אבטחה מפני זיופים - נפתח בפניך מגוון אפשרויות למניעת גניבה וזיוף הצ'קים. גרפיקה המנטרלת אפשרויות צילום וסריקה של הצ'ק, הדפסת ל"מוטב בלבד", "שלמו ל..", "שלמו לפקודת" ועוד. נייר מיוחד העמיד בפני שינויים כימיים ואמצעי הגנה נוספים שלא כאן המקום לפרט.
דוגמאות:

[robo-gallery id=”606″]