לייזר צ'ק

אנו כאן לשרותך תמיד

לייזר צ'ק

המדפסת הממגנטת

מדפסת מיוחדת להדפסת צ'קים.

  • מדפיסה על נייר "ריק" את לוגו הבנק, לוגו חברה ודיו מגנטית
  • מצויינת לאלו העובדים עם 3 חשבונות בנק או יותר.

מדפסת ממגנטת לצ'קים ושוברים

מדפסת ממגנטת לצ'קים ושוברים

  • הפתרון האופטימלי לחברה המנהלת 5 חשבונות בנק ויותר...
  • בין לקוחותינו יש המנהלים 100 חשבונות בנק ויותר מאותה מדפסת ללא החלפת נייר צ'קים.
  • מדפסת לייזר מיוחדת מדפיסה את פרטי החברה, הלוגו, פרטי חשבון הבנק והדיו המגנטית ע"ג הצ'ק.

 

מופעלת בהצלחה ב:
  • חברות בניה : מזרחי ובניו, פרץ בוני הנגב, ליגד, נאות דוברת, ב.יאיר, חיים זקן, לומיר, אחרק, דירות שקד.
  • מוסדות : ביטוח לאומי, הועד האולמפי והתאחדות לספורט.
  • שונות : IES אלקטרוניקה, נכסי אריאל, מיקדן, אמות MBI ,מוניטקס.
חסכון בעלויות נייר, עלויות אחסון ומניעת גניבות.
הקלה משמעותית בטיפול ב”טראומת הצ’קים” בחברה מרובת חשבונות בנק.
המחאה ריקה למדפסת לייזר ממגנטת
המחאה שהודפסה במדפסת ממגנטת (ההמחאה טושטשה מטעמי סודיות)
(ההמחאה טושטשה מטעמי סודיות)