לקוחות –
התחשבנות, גביה, מכירות

מלקוח פוטנציאלי ועד התחשבנות שוטפת